Přihlášky

Internet Effectiveness Awards 2015

Kategorie

 1. Spotřební zboží a služby 
 2. Online obchod
 3. Bankovnictví, pojišťovnictví a finance
 4. Auto-moto
 5. Telekomunikace a IT
 6. Cestovní ruch a doprava
 7. Průmysl a energetika 
 8. Neziskový sektor, lidská práva a životní prostředí
 9. Společnost,politika,kultura
 10. Grand Prix
 11. Ocenění organizátora IEA

Spotřební zboží a služby

Ocenění získá komunikační kampaň, která nejefektivněji využívá digitální média při komunikaci prodeje spotřebního zboží či služeb. Měřítkem úspěchu je celkový obchodní přínos vztažený k nákladům na internetové (marketingové a komunikační) řešení. Hodnoceny jsou obchodní úspěchy, zvýšení kvality prodeje, zvýšení oblíbenosti značky u zákazníků apod.

Online obchod

Ocenění získá e-shop, který nejefektivněji využívá digitální prostředí při prodeji zboží či služeb. Měřítkem úspěchu je celkový obchodní přínos vztažený k nákladům na internetové řešení. Hodnoceny jsou obchodní úspěchy, zvýšení kvality prodeje, zvýšení oblíbenosti značky u zákazníků apod

Bankovnictví, pojišťovnictví a finance 

Ocenění získá internetové řešení, které nejefektivněji využívá internet nebo on-line média v oboru bankovnictví, pojišťovnictví a poskytování finančních produktů a služeb. Hodnoceny jsou úspěchy bankovních aplikací, money manažerů, on-line platebních metod, webových prezentací a komunikačních kampaní. Měřítkem úspěchu je celkový obchodní přínos vztažený k nákladům na internetové řešení. Vyhodnocovány jsou obchodní výsledky, zkvalitňování finančních služeb či marketingové přínosy.

Auto-moto

Ocenění získá on-line konfigurátor vozů, webová prezentace, komunikační nebo obchodní řešení, které nejefektivněji využívá internet a digitální média v oboru auto-moto. Porota hodnotí celkový komerční přínos vztažený k nákladům na vývoj a provoz internetového řešení. Zvítězí projekt, který nejefektivněji generuje prodejní příležitosti, spoří náklady, zvyšuje povědomí o nabízených vozech nebo podporuje ekologické přístupy v oboru.

Telekomunikace a IT

Ocenění získá internetové řešení, které nejefektivněji využívá internet nebo on-line média v oboru telekomunikací a IT. Hodnoceny jsou úspěchy on-line aplikací, mobilních řešení, webových prezentací a komunikačních kampaní. Měřítkem úspěchu je celkový obchodní nebo marketingový přínos vztažený k nákladům na internetové řešení. Vyhodnocovány jsou obchodní výsledky, zkvalitňování služeb či marketingové přínosy.

Cestovní ruch a doprava

Ocenění získá rezervační systém, věrnostní program webová prezentace nebo komunikační kampaň, která nejefektivněji využívá přednosti internetu a digitálních médií k prodeji služeb cestovního ruchu a dopravy nebo ke zvyšování kvality služeb a spokojenosti klientů. Měřítkem úspěšnosti je celkový přínos pro firmy vztažený k nákladům na internetové řešení. Přínosem mohou být obchodní úspěchy, míra úspor, zvýšení spokojenosti zákazníků, zvýšení kvality služeb či získání konkurenční výhody apod.

Průmysl a energetika 

Ocenění získá internetové řešení, které nejefektivněji využívá internet nebo on-line média v oboru průmyslu a energetiky. Hodnoceny jsou úspěchy on-line aplikací, mobilních řešení, webových prezentací a komunikačních kampaní. Měřítkem úspěchu je celkový obchodní nebo marketingový přínos vztažený k nákladům na internetové řešení. Vyhodnocovány jsou obchodní výsledky, zkvalitňování služeb či marketingové přínosy.

Neziskový sektor, lidská práva a životní prostředí

Ocenění získá internetový projekt, který nejlépe využívá předností digitálních médií k tomu, aby nezištně přinesl co největší užitek v některé z následujících oblastí: pomoc lidem v nouzi, ochrana lidských práv, ochrana přírody, životní prostředí, ochrana kulturního bohatství. Měřítkem úspěchu je celkový užitek, výše fund-raisingu, zapojení veřejnosti do řešení problému apod. vztažené k nákladům na projekt

Společnost, politika, kultura

Ocenění získá internetové řešení, které nejefektivněji využívá internet nebo on-line média v oboru kultury, politických organizací nebo celkově společenského dění apod.. Hodnoceny jsou úspěchy on-line aplikací, mobilních řešení, webových prezentací a komunikačních kampaní. Měřítkem úspěchu je celkový obchodní nebo marketingový přínos vztažený k nákladům na internetové řešení. Vyhodnocovány jsou obchodní výsledky, zkvalitňování služeb či marketingové přínosy.

Grand Prix

Ocenění získá nejefektivnější řešení z vítězů v kategoriích. Měřítkem efektivity je celkový přínos, kterého řešení dosáhlo, vztažený k celkovým nákladům na vývoj a provoz řešení.

Ocenění organizátora IEA
Ocenění udělená organizátorem IEA, pro nejlepší projekty ze všech oborů, se zaměřením na využití specifické oblasti online medií

1. Nejlepší mobilní řešení
2. Nejlepší využití sociálních sítí, virálního marketingu a videa
3. Nejlepší integrovaná kampaň