Startuje 15. ročník IEA20

Startuje 15. ročník soutěže Internet Effectivnes Award (IEA), která každoročně hodnotí nejefektivnější projekty české digitální reklamy a aplikací na základě prokazatelných výsledků.

Jedna z nejstarších tuzemských soutěží efektivity digitální reklamy a online aplikací otevírá přihlášky novým účastníkům. Do podvědomí se zapsala jako soutěž, která mezi sebou porovnává projekty podle jejich skutečného přínosu pro zadavatale. Klíčovým hodnotícím prvkem je proto návratnost investic (ROI), soutěžící ale výsledky kampaně mohou doložit také dalšími vypovídajícími hodnotami. „Přínos kampaně lze prokázat jakoukoli relevantní metrikou, jako je například nárůst prodejů, uživatelů nebo zvýšení konverzního poměru. V případě brandové kampaně to může být nárůst znalosti značky. Pak by měl nominující doložit výzkum před a po kampani. Hodnotící kritérium se samozřejmě liší případ od případu a kategorii od kategorie,“ vysvětluje Leoš Špachta, ředitel soutěže.

kategorie IEA20.png

Soutěž je otevřená zadavatelům, klientům i agenturám. I letos budou přihlášené práce rozřazeny do dvaadvaceti kategorií. „Chceme, aby mezi sebou soutěžily srovnatelné projekty, proto kategorie dělíme na online aplikace, online kampaně, ale i podle oborů podnikání zadavatele. Porovnáváme mezi sebou například různé formáty digitálních projektů například v odvětví bankovnictví a financí. V daném oboru pak zvítězí ta nominace, která prokázala nejvyšší míru efektivity. Dále oceňujeme i nejúspěšnějšího zadavatele a agenturu,  vyhlašujeme i celkového vítěze, který obdrží Grand Prix IEA,“ říká Leoš Špachta.

V minulém roce získala nejvyšší ocenění kampaň Monety „Volání klientům na základě interakcí na webu – bez nutnosti zanechání leadu“. Porotce zaujala vysokou mírou efektivity, kterou prokázala právě návratností investic. „Kampaň přinesla dosud nejvyšší ROI v historii soutěže, přes 12 000 procent,“ doplňuje Leoš Špachta.

V loňském roce se soutěž rozrostla o další kategorii, kterou je Inovace. Dala tak prostor digitálním projektům, které zapojují nové technologie, jako je například personalizované video, využití virtuální reality nebo různé druhy automatizací, například chatboty. IEA po tomto rozšíření zaznamenala vyšší nárůst přihlášek, zejména ze strany zadavatelů. „Zdařilý byl například projekt ČSOB, která přihlásila kampaň na podporu prodeje investičních produktů pro stávající zákazníky banky s využitím personalizovaného videa. Tento projekt získal první místo v kategorii Brandové a video kampaně,“ doplňuje Špachta.

V tomto roce pořadatelé žádné další rozšíření soutěžních kategorii neplánují, soustředit se chtějí spíše na stabilizaci těch stávajících. Změny se letos proto dotknou hlavně poroty. „Chceme zachovat portfolio dvaceti porotců, kteří jsou vybírání jak z řad agentur, klientů, tak i pedagogů či novinářů. Plánujeme také stanovit jednoho hlavního specialistu pro každou z kategorii, který by jako její garant, zodpovídal za zachování objektivity hodnocení,“ doplňuje Leoš Špachta.

Soutěžící mohou projekty přihlašovat do 30. dubna na webu soutěže IEA.CZ. Slavnostní předání cen pak proběhne 17. června v konferenčním centru společnosti Microsoft, která je hlavním partnerem soutěže.

Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.