Internet Effectiveness Awards 2020

  • Nejvýznamnější česká soutěž efektivity digitálních projektů
  • Pořádá Asociace dodavatelů internetových řešení
  • Přínos digitálních projektů hodnotí odborná porota
  • Již 15 let na českém trhu
  • Ověřte si efektivitu svého projektu
Nominujte projekt
Jak vybíráme vítěze
IEA hodnotí efektivitu

Porota vybírá vítězná řešení na základě jejich efektivity a měřitelných úspěchů. Měřítkem je celkový úspěch vztažený k nákladům na projekt a vyjádření v procentuálním výpočtu ROI (Return on Investment). Chceme porovnávat porovnatelné projekty, proto má soutěž rozšířené kategorie hodnotící jak oborově tříděné webové projekty a portály, tak samostatnou kategorii eshopů, digitálních kampaní, e-mailingu, sociálních sítí, obsahového marketingu a mobilních aplikací.

Přihláška do soutěže

Nejdříve vyplňte online přihlášku do soutěže. Vyberte si správnou kategorii pro zařazení projektu mezi obdobná řešení. Obecné kritérium podle kterého hodnotíme je výpočet ROI v %. Nejste-li ochotni uvést výslednou ROI, uveďte v poli pro náhradní hodnocení kvantifikaci efektivity projektu. Pokud nebude tato náhradní kvatifikace dostatečná, vyzveme Vás k doplnění. Projekt u kterého nejste schopni uvést kvantifikaci efektrivity nemůže být do soutěže zařazen.

Soutěží velké korporace, start-upy i státní instituce

Kategorie soutěže zahrnují rozdělení podle oborových kategorií, ale i dle charakteru projektu. Soutěžit mohou e-shopy, mobilní aplikace, start-upy, projekty z neziskový sektoru a obecně prospěšné projekty a také online projekty a služby státní správy.

Prestižní Grand Prix

V každé kategorii soutěže vyhlašujeme první 3 místa. Každý rok vyhlašujeme také Grand Prix. Prestižní skleněnou cenu z dílny Moser dostane projekt, který napříč všemi kategoriemi získá nejvyšší hodnocení. De facto se tak jedná o absolutního vítěze.

Jak hodnotí soutěž vítězové?
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.