Souhlas se zpracováním osobních údajů přihláškového formuláře IEA

Děkujeme za Váš zájem o účast v soutěži Internet Effectiveness Awards. Níže najdete kompletní znění souhlasu. Je to trochu právničina, takže pokud Vám bude cokoliv nejasné, kontaktujte nás na e-mailu info@asociace.biz.

 1. Souhlasíte, aby společnost Asociace.BIZ - Asociace dodavatelů internetových řešení, z.s., Pernerova 635/57, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 26601095 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:

  Jméno a příjmení, název firmy, e-mail a telefonní číslo přihlašovatele projektu do soutěže (dále jen „osobní údaje”).

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme primárně za účelem vyhodnocení přihlášek, a také pro možnost jejich poskytnutí partnerům soutěže IEA za účelem předání marketingových sdělení.
 3. Doba zpracování: 5 let od udělení souhlasu.
 4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Mailchimp The Rocket Science Group, LLC.
  • Digitální agentura AITOM Digital s.r.o., IČO: 24171816
  • Vinařství Baláž (zastupuje Jan Baláž), IČO: 45628661
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou).
 6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zprávou na e-mail info@asociace.biz.
 7. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • vzít souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.