Jen lajky nás neohromíte

Jaké jsou novinky pro letošní ročník?
Tento rok jsme ke stávajícím oborovým kategoriím podnikání přidali kategorie řešení, tedy online aplikace a online kampaně, a doplnili je kategorií inovací. Do nich patří virtuální realita, automatizace, machine learning nebo personalizace. Přihlášení tak budou soutěžit v rámci jedné nominace jak v oboru podnikání klienta, tak v kategorii řešení projektu. To umožní soutěž ještě více zobjektivnit. Kromě stávajícího generálního partnera Microsoft jsme přidali jako další novinku partnerství se společností yachting°com, která vítěznému projektu věnuje týdenní pobyt na jachtě, což bude skvělou motivací pro celý tým.

Přesvědčte mě, že IEA vyhodnocuje opravdovou efektivitu online kampaní.
Klíčový parametr hodnocení nominací je return of investment (ROI), tedy poměr vložených prostředků a výnosů. To je podle mě obecně platná zásadní metrika z pohledu investora, tedy pokud kampaň není zaměřená na budování povědomí o značce. Platí to nejen v IEA, ale všude v byznysu. Když není zadavatel přihlášky schopen ROI doložit, třeba kvůli mlčenlivosti o ziskovosti projektu, tak musí v přihlášce popsat náhradní kvantifikovaný popis efektivity projektu, kvantifikovat parametry, které daná aplikace nebo kampaň přinesla zadavateli a uvést alespoň orientační náklady na její výrobu a časovou návratnost investice.

Digitální marketéři dokážou nabídnout spoustu přesných čísel, dopad na prodej ale bývá diskutabilní. IEA tenhle problém řeší?
Ano, a to je důvod, proč je tato soutěž pro zúčastněné náročnější – chceme znát skutečnou efektivitu řešení, projektu, ne počet lajků, které o ní nevypovídají. IEA trochu trpěla tím, že se do ní v minulosti nehlásilo moc projektů. Málokdo byl ochoten odhalit karty. Počet nominací se pohyboval okolo 60, letos se chceme přiblížit ke stovce. Pozoruji, že agentury mají o naši soutěž větší zájem. Mění se nálada v oboru, firmy se začínají sami rády chlubit tím, čeho dosáhly. Jsou otevřenější. Proto si myslím, že soutěž, která hodnotí efektivitu, má budoucnost.

V čem jsou IEA jiné, než třeba soutěž WebTop100?
WebTop100 hodnotí konkrétní odborníci z daných oborů, ať už je to design, uživatelská zkušenost, bezpečnost nebo kvalita kódu. Nám jde čistě o efektivitu jako celkový vypovídající parametr o dosažené úspěšnosti navržených projektů a kampaní. Na dílčí parametry, jako je například líbivost designu, nebereme zřetel. A když už nás design zajímá, tak v tom smyslu, jestli dané uživatelské rozhraní vedlo k vyšší konverzi a přineslo vyšší zisk. IEA se soustředí pouze na efektivitu digitálního byznysu, a to nás od ostatních odlišuje. Když jsem dřív pracoval v agentuře, která dodávala webová řešení, tak pro nás byl úspěch ve WebTop100 snazší než v IEA. Pokud děláte pro velkého klienta typu banky, jež dlouhodobě optimalizuje svou webovou prezenci, tak když se na to v průběhu roku soustředíte, tak to zvládnete zoptimalizovat k dokonalosti. Kdežto u soutěže efektivity nikdy nevíte, kdo tam kromě vás podá nominaci a jak ta bude efektivní. Vždy je to překvapení, dané tím, jaké projekty se v daném oboru a roce sejdou.

Jaké typy projektů se v soutěži prosazují?
Grand Prix loni vyhrála kampaň „Oživlé vzpomínky prodávají“ agentury Wunderman pro klienta CK Fischer. Probíhala dva roky, v prvním shromažďovala data a ve druhém je využila pomocí AI a segmentovaného e-mailingu. Přinesla vysokou návratnost 2235 procent. Konkurenční firma CK Neckermann dosáhla v soutěži podobně vysoké ROI, ale postrádala tuto dlouhodobou koncepci. Před dvěma roky se v IEA nejlépe umístila mobilní aplikace Cool Ticket, přinášející inovaci v podobě mobilní platby na hudebních festivalech.

Proč se mají agentury hlásit právě do IEA?
Vítězství přináší poměrně vysokou prestiž. Agentury, které vytvářejí aplikace a digitální kampaně, a uspějí u nás, se mohou chlubit tím, že ve své odbornosti jsou skutečně nejpřínosnější pro zadavatele. Je to doklad toho, že dokážou projekt promyslet od strategie přes sběr dat, realizaci, optimalizaci až ke konkrétním výsledkům. Prokazuje to celkovou kompetenci agentury a to, jestli je schopna strategicky navrhnout a následně dodat řešení, které funguje excelentně. Velcí klienti chtějí u výběrových řízení vidět reference agentury i případná ocenění v soutěžích. Reference vítězství ze soutěže IEA je pro mne osobně vítězství v královské disciplíně, která dává agentuře to nejlepší doporučení.

Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.