Přihlášení do soutěže

Myslíte, že váš projekt je efektivní? Přihlaste jej do soutěže a ověřte si, jak na tom je v porovnání s dalšími projekty ve vašem odvětví. Internet Effectiveness Awards je jediná soutěž, kde může malá nadace porazit korporaci. Přečtě si před podáním nominace pravidla soutěže.

Registrace
Zařaďte svoji nominaci nejdříve do jedné z následujících kategorií: online aplikace nebo do kategorie online kampaní a nebo do online inovace. Nominace budou hodnoceny podle efektivity v těchto kategoriích:
Všechny kategorie budou zároveň hodnoceny v těchto oborových kategoriích. Každá nominace mám tak možnost být hodnocena 2x, ve své kategorii a následně v oborové kategorii podnikání.
(vložte prosím URL videa nebo souboru ke stažení)
Vyplňte pokud je projekt neveřejný
Vyplňte pokud je projekt neveřejný
doba do kdy bylo dosaženo návratnosti investice
Vyplňte číslo čistého zisku jednotkách Kč
Vyplňte číslo počáteční investice jednotkách Kč
ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]

Údaje o přihlašovateli

Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.