Informace pro soutěžící

Základní údaje o IEA

 • 15. ročník soutěže efektivity internetových řešení IEA - Internet Effectiveness Awards
 • Pořadatelem soutěže je Asociace.BIZ - Asociace dodavatelů internetových řešení, z.s.
 • Projekty bude hodnotit nezávislá odborná porota.
 • Detailní informace jsou uvedeny na webu soutěže www.iea.cz.

Harmonogram soutěže IEA

 • Nominace projektů 22. 6. - 15. 9. 2022
 • Hodnocení porotci 15. 9. 2022 - 30. 9. 2022
 • Závěrečné hodnocení 7. 10. 2022
 • Slavnostní vyhlášení 24. 11. 2022

Nominace

 • Nominovat lze jakékoliv online řešení do jedné z 10 kategorií dle oboru a zároveň alespoň do jedné ze 6 kategorií dle typu řešení.
 • Jeden projekt je možné nominovat do více kategorií dle typu řešení. V takovém případě je třeba podat každou přihlášku zvlášť a na každou se vztahuje poplatek.

Kategorie dle oboru

 • Automotive, dopravní služby a logistika
 • Banky, pojišťovny, finance
 • Cestovní ruch a gastronomie
 • Energetika a průmyslové firmy
 • Spotřební a rychloobrátkové zboží
 • Zdraví a zdravotnictví
 • IT, telekomunikace a média
 • Ekologie a zemědělství
 • Obchody, služby a řemesla
 • Státní a neziskový sektor, kultura

Typ řešení

 • Weby a portály
 • E-commerce B2B
 • E-commerce B2C
 • Mobilní aplikace
 • Výkonnostní marketing
 • Brandová kampaň
 • IEA Grand Prix - celkový vítěz IEA
 • Nominace je možná pouze online a to vyplněním formuláře na www.iea.cz/nominovat-projekt
 • Přihlášky do soutěže budou přijímány od 22. 6. 2022 do 15. 9. 2022.
 • Přihlásit řešení mohou zadavatelé (vlastníci) i jejich dodavatelé (agentury a tvůrci software).
 • Přihlášku lze doplnit o přínosy formou sdílené prezentace nebo videa a doplnění detailnějších informací o projektu.
 • Přihláška není veřejná a je určena pouze porotcům a bez souhlasu nebude veřejně publikovaná.
 • Nominace je platná po vyplnění přihlašovacího formuláře a uhrazením přihlašovacího poplatku.
 • V případě, že přihlašovatel uvede v přihlášce prokazatelně nepravdivé informace, může organizátor kdykoli vyřadit řešení ze soutěže a to bez vrácení přihlašovacího poplatku.
 • Vyloučena ze soutěže budou veškerá díla a řešení s pornografickou tématikou, díla vedoucí k jakékoli formě nesnášenlivosti či xenofobii, díla lživá nebo klamavá.

Poplatky

 • Poplatek za první nominaci: 7 990 Kč (5 990 Kč člen Asociace.BIZ)
 • Poplatek za  druhou a další nominace: 6 990 Kč (4 990 Kč člen Asociace.BIZ)
 • Přihlašovatelům pošle pořadatel fakturu se splatností 14 kalendářních dnů od podání přihlášky.
 • Nominace je platná a bude hodnocena až po připsání fakturované částky na účet pořadatele.

Porota

 • Každá kategorie má jednoho hlavního a minimálně další dva porotce, kteří hodnotí projekty dle efektivity a nikoliv dle subjektivních kritérií.
 • Porotci budou hodnotit efektivitu nominovaných řešení z pohledu přínosu pro zadavatele projektu.
 • Porotce nebude hodnotit řešení, na kterém se podílel jako zadavatel, dodavatel nebo jako vlastník.

Způsob hodnocení

 • Přihláška nominovaného projektu musí obsahovat alespoň jednu metriku efektivity, nebo písemné odůvodnění splnění cílů (proč by mělo řešení vyhrát).
 • Pokud nechcete nebo nemůžete uvést metriku efektivity či jakýkoliv měřitelný údaj, odůvodněte, v čem je vaše řešení efektivní, jak jste splnili stanovené cíle a proč by mělo řešení zvítězit.

A. Metriky efektivity

 1. ROI (return of investment):  ROI (%) = (výnosy - investice) / investice * 100
 2. KP (konverzní poměr):
  1. KP (%) = počet konverzí / počet návštěvníků * 100
  2. Konverze: Odeslání formuláře/objednávky/poptávky,registrace uživatele, přihlášení k odběru, stažení dokumentu, atd.
 3. PNO (podíl nákladů na obratu): PNO (%) = náklady / obrat * 100
 4. ROAS (return on advertising spend):  ROAS (%) = příjmy / investice * 100

Efektivita řešení by se měla vztahovat na celý rok 2021, nebo alespoň dva po sobě jdoucí měsíce (ideálně dvanáct měsíců) kdykoliv v období od 1/2020 do 5/2022. Jedná se pouze o doporučení.

NEBO

B. Splnění stanovených cílů - písemné odůvodnění splnění cílů, efektivity a přínosů za libovolné období od 1/2020 do 5/2022.

Průběh hodnocení

 • Hodnocení proběhne ve třech kolech.
 • V prvním kole podají soutěžící přihlášku prostřednictvím webového formuláře https://www.iea.cz/nominovat-projekt/.
  • Následně proběhne formální kontrola přihlášek pořadatelem.
  • Přihlášky budou kontrolovány z hlediska správnosti údajů a dostatečného prokázání efektivity. Pokud v přihlášce nebude uvedeno dostatečné množství údajů k prokázání efektivity řešení, pořadatel si vyžádá dodatečné informace.
  • Nereagování přihlašovatele do 2 dnů od oslovení bude považováno za nedodání těchto doplňující údajů a projekt bude hodnocen porotou bez dodání těchto údajů.
  • Projekt, u kterého nejste oprávněni uvést číselné vyjádření efektivity, vyplňte v ostatních ukazatelích a popište. Projekt bude hodnocen na základě dostupných informací o jeho úspěšnosti.
  • Porota má právo přeřadit nominaci do jiné kategorie, pokud původní zařazení shledá jako nesprávné.
 • Ve druhém kole hodnocení budou porotci projekty hodnotit v kategoriích podle metriky efektivity.
  • V případě rozdílných metrik u nominovaných projektů budou dále hodnoceny metodou známkování od 1 do 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší).
  • Každou kategorii budou hodnotit minimálně 3 porotci.
  • Výsledné pořadí bude vypočítáno jako průměrná známka.
 • V závěrečném hodnocení se celá porota seznámí s výsledky kategorií a zvolí nejvyšší ocenění IEA GRAND PRIX.
  • Toto ocenění uděluje celá odborná porota nejefektivnějšímu řešení z vítězů kategorií.
  • Hodnocení provádí porota formou známkování od 1 do 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší).
  • Výsledné pořadí bude vypočteno jako průměrná známka.

Vítězové a ocenění

 • Celkem bude vyhlášeno 16 vítězů, kteří si převezmou cenu a diplom. 2. a 3. místa obdrží diplom.
 • Z vítězů bude porotou vybrán celkový vítěz, který obdrží ocenění IEA Grand Prix.
 • Nejlepší nominované projekty budou prezentovány na webu IEA a na partnerských webech.
 • Pořadatel soutěže si vymezuje právo neudělit ocenění všech 3 míst v dané kategorii, pokud nebudou nominace v kategorii dostatečně kvalitní na udělení ceny.
Zjistěte více o soutěži

Podívejte se, jak hodnotíme přihlášené online projekty. Seznamte se s porotou a loňskými vítězi.

VÍCE O SOUTĚŽI
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.