(vložte prosím URL videa nebo souboru ke stažení)
Vyplňte pokud je projekt neveřejný
Vyplňte pokud je projekt neveřejný
doba do kdy bylo dosaženo návratnosti investice
Vyplňte číslo čistého zisku jednotkách Kč
Vyplňte číslo počáteční investice jednotkách Kč
ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]

Údaje o přihlašovateli

Přihlášení do soutěže

Myslíte, že váš projekt je efektivní? Přihlaste jej do soutěže a ověřte si, jak na tom je v porovnání s dalšími projekty ve vašem odvětví. Internet Effectiveness Awards je jediná soutěž, kde může malá nadace porazit korporaci.

Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.